Select Page

Category: Јавни набавки

Склучен договор за зимско одржување на локални патишта

Склучен договор за зимско одржување на локални патишта и улици Договорниот орган – Општина Кочани по завршување на Отворената постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги за Зимско одржување на локални...

Read More

Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Република Македонија, Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП, Договор за заем бр.8158 – MK MSIP-NCB-065-17 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието...

Read More

Известување за Огласот за воспоставување на ЈПП

Известување за Огласот за воспоставување на ЈПП Известување за Огласот за воспоставување на ЈПП Огласот за воспоставување на ЈПП е објавен на електронскиот систем за јавни набавки и истиот можете да го најдете на следниот линк...

Read More

Кочани

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР