Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Јавен повик за учество во постапка за распределување на расположиви лиценци, односно слободни места за користење на изводи на лиценци за авто такси возила

Јавен повик за учество во постапка за распределување на расположиви лиценци, односно слободни...

Read More

Јавен повик за учество во постапка за распределување на расположици лиценци, односно слободни места за користење на изводи на лиценци за авто такси возила

Јавен повик за учество во постапка за распределување на расположици лиценци, односно слободни...

Read More

Планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место за викенд населба со хотелско угостителски објекти КО Лешки и КО Пашаџиково, Општина Кочани

Планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место за викенд населба со...

Read More

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство