Select Page

Category: Огласи и соопштенија

ЈАВЕН ПОВИК За поднесување на предлог проекти кои ќе бидат вклучени во Програмата за спорт, Програматаза социјална, здравствена и детска заштита и Програмата за култура на Општина Кочани за 2024година и поднесување на годишен Извештај на спортските клубови, сојузи, здруженија и физички лица корисници на средства од Програната за спорт, Програмата за култура и Програмата за социјална, здравствена и детска заштита од 2023година

ЈАВЕН ПОВИК  за поднесување на предлог проекти кои ќе бидат вклучени во Програмата за спорт,...

Read More

Активности на Општина Кочани во рамки на проектот PREPARE(Промовирање заштита на природата и учење за климатските промени)

На 04.10 2023 година во просториите на Општина Кочани како и на зоом платформата,се реализираше Работилница  за ко-креирање | Панел дискусија „Секторот туризам  – одржливост, зелени работни места и младите“ На истата...

Read More

Кочани

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР