Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Покана за презентација на инструментот за поддршка Кoфинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст на Фондот за иновации и технолошки развој

ПОКАНА ЗАпрезентација на инструментот за поддршка Кoфинансирани грантови за технолошки развој за...

Read More

Јавен повик за номинирање на претставници од формите на организирање и здружување на младите заради формирање на Иницијативен одбор кој ќе учествува во процесот на конституирање на локално собрание за млади на Општина Кочани

Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на...

Read More

електронска пријава

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство