Select Page

Category: Огласи и соопштенија

ОБЈАВА за поднесување на пријава на штета од елементарна непогода (град) на земјоделско земјиште настаната на територијата на општина Кочани на 24.06.2024 година (продолжување на рокот за поднесување на пријави)

ОБЈАВА за поднесување на пријава на штета од елементарна непогода (град) на земјоделско земјиште...

Read More

ОБЈАВА за поднесување на пријава на штета од елементарна непогода (град) на земјоделско земјиште настаната на територијата на општина Кочани на 24.06.2024 година

Општина Кочани на ден 26.06.2024 година објавува јавна ОБЈАВА за поднесување на пријава на штета...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!