Select Page

Category: Огласи и соопштенија

ПРАШАЛНИК ЗА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГИ за експертиза – за подготовка План за одржлива урбана мобилност за општина Кочани во рамките на проектот Beyond the Urban финансиран од URBACT IV за проектниот партнер –Општина Кочани

ПРАШАЛНИК ЗА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА...

Read More

Пешачењето е здравје: Општина Кочани и Клубот за планинарски спортови „Осоговски орел“ в сабота организираат прошетка околу езерото Гратче

В сабота, на 13 април, Општина Кочани во соработка со Клубот за планинарски спортови „Осоговски...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!