Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат со намена Е 1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20) КВ среднонапонски подземен електричен вод, Општина Кочани

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република...

Read More

Кочани

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство