Select Page

Category: Образование

Инфорации за почетокот на учебната 2017/2018

ИНФОРМАЦИЈА за почетокот на учебната 2017/2018 година во основните и средните училишта во општина Кочани 1. Превземени активности во сите подрачја од воспитно – образовната дејност – Хигиено техничка подготвеност Од...

Read More

Кочани

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР