Select Page

Category: Спорт

ЈАВЕН ПОВИК За поднесување на годишен Извештај на спортските клубови, сојузи и здруженија корисници на средства од Програната за спорт за 2021 година на Општина Кочани поднесување на Програми за спорт за 2022 година на Општина Кочани

ЈАВЕН ПОВИК За поднесување на годишен Извештај на спортските клубови, сојузи и здруженија...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!