Select Page

Category: Спорт

Спортска сала за гимнастички спортови

Спортската сала за гимнастички спортови е еден од најстарите затворени објекти за спортување во Кочани. Се наоѓа на источната страна од плоштадот, во централниот дел на градот. Наменета е за гимнастика и за други рекреативни...

Read More

Градска спортска сала

Спортската сала се наоѓа во дворот на училиштата „Љупчо Сантов“ и „Св. Кирил и Методиј“, во централниот дел на градот. Градската спортска сала е со комбинирана намена: за кошарка, одбојка, борење, гимнастички спортови. Нејзината...

Read More

Спортска сала во СОУ „Гошо Викентиев“

Спортската сала во СОУ „Гошо Викентиев“ е дел од училишниот објект. Вкупната површина е 47 350 м2, а корисната површина е 760 м2. Има комбинирана намена: комбиниран ракомет, кошарка и одбојка. Се користи потребите на училиштето,...

Read More

Училишна спортска сала „Никола Карев“

Училишната спортска сала „Никола Карев“ се наоѓа во дворот на ОУ „Никола Карев“, во централното градско подрачје. Овој спортски објект е пуштен во употреба на 21 март 2013 година и е дел од проектот на Министерството за...

Read More

Училишна спортска сала во ОУ „Крсте Мисирков“ – Оризари

Во дворот на ОУ „Крсте Мисирков“ во Оризари е изграден најновиот затворен спортски објект во Кочани. Изградбата на училишната спортска сала во Оризари заврши на крајот на 2015 година, а ја користат учениците од „Крсте Мисирков“...

Read More

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство