Select Page

Category: Инвестиции

„Левидиагро“ – фабрика за преработка на ориз

На крајот на 2015 година во Кочани беше пуштен во употреба новиот современ погон за преработка на ориз, „Левидиагро“, сместен во фабриката „Жито ориз КО“. Станува збор за турска инвестиција во висина од 4 милиона евра, фабрика...

Read More

Руен инокс аутомобиле

Во 2014 година се реализираа неколку инвестиции, кои ја сменија економската слика на Кочани. Поранешната фабрика за автомобилски делови и трактори „Руен“, сега „Руен инокс аутомобиле“ – сопственост на конзорциумот „ТИНГ...

Read More
  • 1
  • 2

Кочани

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство