Select Page

Category: Договори јавни набавки

Склучен договор за јавна набавка на :Набавка на репрезентативен материјал (сувенири, медали, пехари, трофеи, грб на општината, изработка на легитимации и др. стоки) со вклучена цена за изработка и испорака на стоките

Склучен договор за јавна набавка на :Набавка на репрезентативен материјал (сувенири, медали,...

Read More

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство