Select Page

Category: Договори јавни набавки

Озвучување и осветлување на културни и др.настани организирани oд Општина Кочани и изнајмување на бина согласно условите од техничката спецификација

Озвучување и осветлување на културни и др.настани организирани oд Општина Кочани и изнајмување на...

Read More

Озвучување и осветлување на културни и др.настани организирани oд Општина Кочани и изнајмување на бина согласно условите од техничката спецификација

Озвучување и осветлување на културни и др.настани организирани oд Општина Кочани и изнајмување на...

Read More

Кочани

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство