Повторна јавна презентација по урбанистички план за село Оризари КО Оризари, Општина Кочани, плански период 2017-2027 конечен предлог план, ќе се оддржи на ден 22.12.2021г. со почеток во 11 часот во салата на Дом на Култура во Оризари.

Линк до јавниот повик и анкетниот лист.