Select Page

Category: Други манифестации

Топол културен бран

Топол културен бран е проект на Министертсво за култура и Општина Кочани кој се реализира во месеците јули и август. Во него се застапени сценско-музички, книжевни, ликовно-изложбени, театарски...

Read More

Ѓурѓовденски обичаи во Оризари

Со цел да се зачува материјалното и духовното богатство поврзано со празникот Ѓурѓовден, Фолклорниот ансамбл „Љупчо Сантов“ од Оризари го организира фестивалот „Ѓурѓовденски обичаи, песни и ора“, кој во 2015 година беше...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!