Select Page

Category: Други манифестации

Топол културен бран

Топол културен бран е проект на Министертсво за култура и Општина Кочани кој се реализира во месеците јули и август. Во него се застапени сценско-музички, книжевни, ликовно-изложбени, театарски...

Read More

Ѓурѓовденски обичаи во Оризари

Со цел да се зачува материјалното и духовното богатство поврзано со празникот Ѓурѓовден, Фолклорниот ансамбл „Љупчо Сантов“ од Оризари го организира фестивалот „Ѓурѓовденски обичаи, песни и ора“, кој во 2015 година беше...

Read More

Кочани

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР