Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во програмата Општинско – корисна работа