Центарот за развој на Источен плански регион објави појаснување по однос на објавениот Јавен повик бр. 05-346 од 28.08.2019 година за „Реконструкција и адаптација на Мултикултурниот Центар во Кочани“ кој се реализира во рамки на проектот „Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина“- CB006.2.21.028 финансиран од Интеррег – ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Бугарија – Република Северна Македонија 2014 – 2020 година. Објаснувањето може да го погледнете овде.