Од 1 јануари 2018 година Општина Кочани ќе работи по нов распоред на работното време – од 7:30 до 15:30 ч.

Едношалтерската канцеларија во Општината, каде што се работи со странки, ќе работи од 7:30 до 18 ч.

Дневниот одмор ќе трае од 10 до 10:30 ч., а за Едношалтерската канцеларија од 13 до 13:30 ч.