Во рамките на проектот “Сузбивање на евроскептицизма преку зачувување на културната наследство” (“Континуирање на евроскептицизмот преку зачувување на културното наследство”) од 4. до 6. мај 2018 година, во Домот на културата во Кнажевац, беше одржана истоимената меѓународна конференција.

Конференцијата има за цел да ги собере и презентира искуствата на 7 земји за заштита на културното наследство и евроскептицизмот.

За културното наследство, идентитетот, искуствата, ЕУ фондовите и реализираните проекти зборуваа претставници на 16 партнерски организации, учесници во проектот:

Општина Кнежевац (Србија)

Институт за гранични области (Србија)

RIS Dvorac Rakičan (Словенија)

Општина Монтана (Бугарија)

Општина Кула (Бугарија)

Општина Ружинци (Бугарија)

Центар за иновации и развој Видин (Бугарија)

Регионална развојна агенција и бизнис центар 2000 Монтана (Бугарија)

Историски Музеј Босна и Херцеговина (Босна и Херцеговина)

Општина Ернестиново (Хрватска)

Општина Ердут (Хрватска)

Општина Пробиштип (Македонија)

Општина Кочани (Македонија)

Општина Берово (Македонија)

Национален институт и Музеј Битола (Македонија)

Општина Тиват (Црна Гора)

Во текот на тридневната конференција учествуваа 143 учесници од: Словенија, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Бугарија и Србија, од кои 87 учесници беа од странство.

Конференцијата е организирана од Институтот за гранични области во соработка со општина Књажевац со поддршка на програмата Европа за граѓаните.