Општина Кочани објави оглас за јавна набавка на работи за: Изградба на потпорен ѕид на ул.“Блаже Поп Арсов“. Повеќе информации на линкот