Одделението за комунални работи известува дека е затворена депонијата кај Фабриката за вода. Изнесувањето ѓубре на оваа локација ќе биде казнето. Отпадот треба да се исфрла на Градската депонија.

Известување

Одделението за комунални работи известува дека е затворена депонијата кај Фабриката за вода. Изнесувањето ѓубре на оваа локација ќе биде казнето. Отпадот треба да се исфрла на Градската депонија.