Поради реализација на програмските содржини по повод Петровден – празникот на Кочани, редовниот прием на граѓаните кај градоначалникот, во вторник, 11 јули, нема да се одржи.