ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 10 и 11 Ноември 2021 година.

Во среда на 10.11. 2021 од 10:00 ч. до 15:00 ч. прекин ќе има во Кочани, с.Полаки, с.Крушка, с.Костин Дол, с.Небојани, с.Рамно брдо, а во четврток на 11.10.2021 од 09:30 ч. до 14:00 ч. прекин ќе има во Кочани, ул. Македонска (дел) во нас.Усова Чешма и од 10:00 ч. до 15:00 ч. прекин ќе има во Кочани, с. Пантелеј, с.Рајчани.