Утре (вторник) 12.07.2022 година, нема да се одржи денот за прием на граѓаните кај градоначалникот поради активности поврзани со празникот на градот Петровден.
Приемниот ден се одложува за следниот вторник 19.07.2022 година од 12 до 14 ч.

За сите итни приеми  – секој работен ден од 7:30 – 9:00 ч.