Денеска започна учебната година за првачињата од ОМУ „Ристо Јуруков“ Кочани. На настанот за прием на првачињата присуствуваа родителите, наставниците и градоначалникот на Општина Кочани, којшто им посака успешна учебна година и високи достигнувања на поле на музиката.

Оваа учебна година настава посетуваат 164 ученици и тоа 114 ученици во деветгодишно образование и 50 ученици во шестогодишно образование.

Во прво одделение во деветгодишно образование се запишани 16 ученици, а во шестгодишно образование 8 ученици.

Основното музичко училиште „Ристо Јуруков“ е училиште со многубројни државни и меѓународни награди, кое опфаќа деветгодишно и шестгодишно музичко образование во зависност од инструментот кој се изучува.