Од денеска започнаа работните активности во Трговскиот центар „Блок А“ и „Блок Б“ каде што се работи на замена на старите, дотраени и оштетени мермерни плочки на надворешните скали, партерот и одводните канали.

Изведувач на работите е фирмата Исток-Мермер Дооел, Долни Подлог.

Вкупната вредност на проектот изнесува 268.025,00 денари.