Select Page

Category: Совет

Дневен ред на 15-тата седница на Советот

Врз основа на член 34 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06) ја СВИКУВАМ 15-тата седница на Советот на општина Кочани за 17.01.2014 година (петок),со почеток во 09.30 часот во салата на...

Read More

Дневен ред на 14-тата седница на Советот

Врз основа на член 34 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06) ја СВИКУВАМ 14-тата седница на Советот на општина Кочани за 27.12.2013 година (петок),со почеток во 09.30 часот во салата на...

Read More

Дневен ред на 12-тата седница на Советот

Врз основа на член 34 од Деловникот на Советот на општина Кочани („Сл.гласник на општина Кочани“ бр.5/06) ја СВИКУВАМ 12-тата седница на Советот на Општина Кочани за 10.12.2013 година (вторник), со почеток во 09.30 часот во...

Read More

Дневен ред на 11-тата седница на Советот

Врз основа на член 34 од Деловникот на Советот на општина Кочани („Сл.гласник на општина Кочани“ бр.5/06) ја СВИКУВАМ 11-тата седница на Советот на Општина Кочани за 15.11.2013 година (петок), со почеток во 09.30 часот во салата...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!