Врз основа на член 2 став 1), став 2) и став 3) од Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2014 и бр.147/2014), Секретарот на Општина Кочани, распишува

ЈАВНА ОБЈАВА

за ангажирање на лица за вршење работи – достава на акти со Договор на дело

 

Општина Кочани, распишува јавна објава за ангажирање на најмногу 20 (дваесет) лица за вршење на работи – достава на акти со Договор на дело.

Лицата кои ќе бидат ангажирани за достава на акти, ќе вршат достава на Решенија за данок на имот за физички и правни лица, Решенија за комунална такса за физички и правни лица и Опомени за данок на имот или комунална такса.

Доставата ќе се врши на територија на општина Кочани, односно општината ќе исплати паричен надоместок во износ 20 денари од достава на Решенија за данок на имот за физички и правни лица, Решенија за комунлна такса за физички и правни лица со Опомени за данок на имот или комунална такса.

Со секое ангажирано лице ќе се склучи посебен Договор, во согласност на член 619 од Закон за облигациони односи – Договор на дело.

Минимум критериуми и потребна документација за пријавување:

  • Пријава за јавна објава, со лични квалификации, адреса и телефон за контакт;
  • Лицата кои се пријавуваат да имаат завршено минимум средно образование;

Јавната објава трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето, односно од 05.03.2021 година до 15.03.2021 година.

Пријавите со документацијата се доставуваат во Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани или по пошта на адреса: ул. Раде Кратовче бр.1, 2300 Кочани, Република Македонија.