ЈАВЕН ПОВИК

за воспоставување на соработка со локални здруженија и невладини организации кои работат на подрачјето на општина Кочани за обезбедување и засадување на листопадни и зимзелени садници на подрачјето на општина Кочани

 

Предмет на овој јавен повик е: Воспоставување на соработка со локални здруженија  и невладини организации кои работат на подрачјето на општина Кочани во насока  на преземање на  активности  за подобрување на животната средина, односно за  обезбедување и засадување на садници на подрачјето на општина Кочани