Топол културен бран е проект на Министертсво за култура и Општина Кочани кој се реализира во месеците јули и август. Во него се застапени сценско-музички, книжевни, ликовно-изложбени, театарски настани…