За време на забраната за движење во периодот од 10 април 2020 г. (16 ч.) до 13 април 2020 г. (5 ч.) на територијата на општините Кочани и Чешиново-Облешево за достава на храна, прехранбени производи и други намирници дозвола за работа добија следните правни субјекти:

МЈБ РИЧ ДООЕЛ с. Мојанци                                                                                      /

Пиљара ДОО ГО-ДЕ Кочани                                                       070/537-110 Деница; 071/366-081 Гоце

Месара КИКИ ДООЕЛ Кочани                                033/274-100; 076/230-185 Благојчо; 076/230-163 Тоше

Маркет ДООЕЛ МЕСМОН Кочани                                                                           076/260-009 Димитар

Пицерија ДООЕЛ СТАР АКВАРИУМ Кочани                                       076/423-517 Дејан; 033/275-000

ТИНЕКС МАРКЕТИ ПОДРУЖНИЦА КОЧАНИ                                                       071/478-488 Сене

Пекара ДООЕЛ БОН АПЕТИТ Кочани                                                                                    /

ПИЦЕРИЈА ФИЛИТЕА                                                                                                    078/511-111 Горан

Ресторан АМОР Кочани                                                                                                              033/279-900

Прехранбена продавница М-РИС ДООЕЛ Кочани                                                             /

Пекара МЛАДОСТ                                                                                                          072/207-603; 072/207-610

Прехранбена продавница ТП ЛАУРА  ЈД Оризари                                                          078/735-302

Прехранбена продавница Папазова Лети ДООЕЛ Кочани                                          /

ТП СУКИ 17 с.Чешиново                                                                                                              /

ТП Ташков МИлован с.Облешево                                                                                          /

ТП НИК-МАР с.Соколарци                                                                                                         /

Кире-АС ДОЕЛ с.Соколарци                                                                                                      /

ЈТД НИКОЛА с.Уларци                                                                                                                  /

ТП Зоран М.Гичев с.Спанчево                                                                                                  /

ЈТД ТОШЕ ТРАНС с.Жиганци                                                                                                      /

Свети Трифун ДООЕЛ с.Кучичино                                                                                           /