На 45. седница, Советот на Општина Кочани ја усвои информацијата за барањата на општинските основни и средни училишта за организирање на настава со физичко присуство.

Советот даде согласност за одржување настава со физичко присуство во општинските основни и средни училишта во кои има услови за тоа.

Исто така,  Советот го овласти  градоначалникот Николчо Илијев да го поднесе барањето за настава со физичко присуство за учениците во општинските основни и средни училишта до Комисијата формирана од Владата на Република Северна Македонија за разгледување на барања од основачите на општинските основни и средни училишта за настава со физичко присуство.