Советот на Месната заедница на селото Бели, на 24 октомври 2018 г., во 19 ч., во просториите на училиштето свикува собир на граѓани.

На дневен ред на собирот е избор на органи на Месната заедница.

Граѓаните со право на глас треба да понесат документ за лична идентификација.