Започна реконструкцијата на улицата „Јордан Зафиров“ и подготовките за асфалтирање.

Деновиве беше извршено тампонирање на дел од улицата, а во периодот којшто следува ќе бидат поставени ивичњаци.

Истовремено започна тампонирањето и на дел од улицата „Маршал Тито“ во с. Тркање.