Понеделник 30.9.2019

19 часот / НУЦК „Бели мугри“ – Кочани / фоаје

 • Промоција на книгата „Богатството запишано во времето“ – втора книга од Киро Герасимов

 

Вторник 1.10.2019

19 часот / НУЦК „Бели мугри“ – Кочани / Салон

 • Концерт на Градски хор – Штип

 

Среда 2.10.2019

19 часот / НУЦК „Бели мугри“ – Кочани / Летна сцена

 • Фестивал на детски песни „Музички бранови“

 

Четврток 3.10.2019

12 часот / Библиотека „Искра“ – Кочани

 • „Запишано фолклорно богатство од Кратовско“ – промоции на четири книги од м-р Драган Георгиевски, кустос-советник

19 часот /  НУЦК „Бели мугри“ – Кочани / Салон

 • Концерт на ООМУ „Ристо Јуруков“

 

Петок 4.10.2019

18 часот / Библиотека „Искра“ – Кочани

 • Балканска поетска средба

19 часот / НУЦК „Бели мугри“ – Кочани / Салон

 • Промоција на „Книга за оризот“ од Зоран В. Поповиќ и Оливера Поповиќ – Република Србија

20 часот / Парк на Револуцијата

 • Концерт на SALSA Y PUNTO – Куба / Србија

 

Сабота 5.10.2019

10:30 часот / Институт за ориз

 • Традиционално зажнејување

11:30 часот / Централно градско подрачје

 • Дефиле на фолклорни групи

12:30 часот / Парк на Револуцијата

 • Доделување признанија и награди
 • Настап на фолклорни групи

13 часот / Парк на Револуцијата

 • Презентација на традиционална храна

21:30 часот / НУЦК „Бели мугри“ – Кочани / Салон

 • Концерт „Македонски и светски евергрин мелодии“ – Девана Нардели и Огнен Здравковски со „Долче Дуо“

 

 Организациски одбор на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз 2019

Евентуалните измени во Програмата ќе бидат соодветно најавени.