Општина Кочани објави оглас на Реконструкција на дворот на ОУ Малина Поп Иванова Кочани, краен рок за доставување на понуди е 07.05.2020 год.

Огласот е достапен на следниов линк.