Општина Кочани објави оглас за јавна набавка: Изградба на бетонски потпорен ѕид на крак од ул.Стамен Манов.
Повеќе информации на линкот