Општина Кочани објави оглас за Реконструкција на дворот на ОУ Малина Поп Иванова. Понудите можат да се доставуваат до 17.08.2020 до 11 ч.

Во прилог линк од огласот.