Општина Кочани давајќи поддршка во однос на спроведувањето на програмските активности и јавните кампањи за подигнување на јавната свест за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата, ја констатираше потребата од изработка на Стратегија за безбедност во сообраќајот на Кочани.

За таа цел,  денеска во Мултикултурниот центар во Кочани се одржа првата средба на работна група за изработка на Стратегија за безбедност во сообраќајот.

На средбата учество зедоа сите локални чинители.