Со цел да се избегне создавање сообраќаен метеж на Пониква во претстојниот празничен период, Општина Кочани врши навремени подготовки за пристапност до Спортско-рекреативниот центар, угостителските и туристичките објекти на Пониква.

За таа цел се одржаа неколку состаноци со Територијалната противпожарна единица, Доброволното противпожарно друштво – Кочани, претставници на Одделението за внатрешни работи – Кочани, ски-школи и со сопственици на викендички на Осоговските Планини, на кои е договорено координирано дејствување на службите. Определени се начинот и локациите за паркирање за непречен проток на возилата, со нагласување за почитување на редот и сообраќајните правила во зимски услови.

Општина Кочани апелира посетителите на Пониква да се однесуваат внимателно и претпазливо во сообраќајот, со што ќе се избегнат непријатностите и блокадите на движењето во зимски услови.