Во просториите на Општина Кочани се одржа работен состанок во врска со евалуација на постигнатите резултати од реализацијата на повеќе проекти во рамки на Програмата за зачувување на природата, финансирано од Швајцарската агенција за развој и соработка.