Општина Кочани континуирано ја реализира програмата за периодично одржување на јавните патишта и улици.

Во тек е бележењето на хоризонталната сигнализација, работи кои се од општ јавен интерес и за зголемување на безбедноста во сообраќајот.

Потребно е почитување на сообраќајната сигнализација, намалена брзина на движење, зголемено внимание, претпазливост, доследност и одговорност од сите учесници во сообраќајот.

Вечерва продолжува бележење на улици во централното градско подрачје.