По барање на граѓаните од место викано Маџирски Ниви, Општина Кочани овозможи нов пристапен пат за полесен пристап со возила до нивните имоти.

Овозможен е уште еден пристапен пат наменет за пешаци во областа Кочански Дол, на кој е извршено канализирање.