Нова вештачка тревна подлога е поставена на фудбалското игралиште во училишниот двор на училиштата „Љупо Сантов“ и „Св. Кирил и Методиј“.

Вредноста на проектот е околу 1,5 милион денари, средства од буџетот на Општина Кочани. Изведувач на работите e фирмата „Колибри Маријана“ од Скопје.

– Дотраената подлога е замената со нова на површина од 924 м2, а според стандардите поставен е и кварцен песок и гума за заштита од повреди – соопшти Влатко Димитров, помошник-раководител на Секторот за уредување на градежно земјиште во Општина Кочани.

Корисници на повеќенаменските игралишта се двете кочански училишта, а за хигиената се грижи КЈП „Водовод“.

Прашањето на заштитата и одржливоста на овој спортски терен ќе се решава наскоро со усогласување на потребите на корисниците со Општината.