Иницијатива за воспоставување редовни уролошки прегледи во Општа болница со проширена дејност – Кочани