Поради изведба на градежни активности на улицата „Стево Теодосиевски“ (поранешна „Ленинова“), се известуваат граѓаните, в среда, на 16 февруари 2022 г. да не ги паркираат возилата на потегот од крстосницата кај Двојниот мост до спојот на улицата „Стево Теодосиевски“ со кракот на улицата „Глигор Апостолов-Гочо“.