КЈП „Водовод“ – Кочани ги известува граѓаните на oпштина Кочани дека в среда, на 9 март 2016 год. тендерираната фирма за вршење шинтерски услуги ВСЦ Тодор Велков од Куманово, ќе спроведе акција за заловување на кучињата скитници.

Граѓаните кои чуваат домашни кучиња, да ги заштитат, за да не дојде до несакани последици.