ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 5 Ноември 2021 година.

Од 8:00 ч. до 15:00 ч. прекин ќе има во Кочани, с.Бели, л. Роза Петрова (околу зграда Белведере), ул. 1-ви Мај, ул. Бел Камен, ул. Страшо Ербапче, ул. Малина Поп Иванова, ул.Мородвишка Епископија, ул. Димитрија Лазаров, ул. Браќа Миладинови, ул. 14-та Бригада, ул. Александар Македонски, ул. Христијан Карпош, од 9:00 ч. до 12:00 ч. прекин ќе има во Кочани, фирма Тонко на ул. Штипски Пат.