ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 1 Ноември 2021 година.

Од 9:00 ч. до 14:30 ч. прекин ќе има во Кочани, ул. Тодосија Паунов ( од градското кино до кафана Два другара кај кружниот тек), Градско кино Бели Мугри, ул. Кеј на Револуцијата (од мостот до градското кино), од 9:00 ч. до 15:00 ч. прекин ќе има во Кочани, ВИНИЦА: ул. Партизанска, ул. Даме Груев, ул. Димитар Осоговски, ул. 4-та Македонска Бригада, ул. Раде Кончар, од 8:30 ч. до 14:30 ч. прекин ќе има во Кочани, ВИНИЦА: с.Тасковци, од 10:00 ч. до 12:00 ч. прекин ќе има во Кочани, ВИНИЦА: с. Калиманци, с, Тасковци, с.Срушино, с.Грљани, с.Шенкевци, од 09:00 ч. до 17:00 ч. прекин ќе има во Кочани, ВИНИЦА: Кочански пат, објектите на Центро-Фрута и Мотел Слив.