ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 9 Декември 2021 година.

Во четврток на 09.12. 2021 од 09:00 ч. до 14:00 ч. прекин ќе има во Кочани, ул. 15-ти Македонски корпус.