Утре (вторник) 13.09.2022 година, нема да се одржи денот за прием на граѓани и истиот се одложува за следниот вторник 20.09.2022 година од 12 до 14 ч.

За сите итни приеми  – секој работен ден од 7:30 – 9:00 ч.