Известување за ждребување за определување на редоследот за истакнување на изборни плакати