Се покануваат и известуваат граѓаните, институциите и невладините организации од Општина Кочани дека на ден 05.07.2022 година со почеток во 20:00 часот во салата на Мултикултурниот центар – Кочани, ќе се одржи Јавна трибина во врска со реализација на проект – Изградба на платформа за катна гаража на „Големиот паркинг“ во Градскиот Трговски Центар – Кочани.