ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 12 јули 2021 година.

Од 9 до 14 ч. прекин ќе има на улицата Гоце Делчев, објектите околу спортското игралиште во населба Бовчалк.